Persondatapolitik hos JaTakPortalen      

     

 

1.0 Baggrund

 

1.1.   Denne politik er en del af Piranya Software ApS’ samlede dokumentation for, at virksomheden overholder den gældende persondatalovgivning.

 

1.2.   Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent eller øvrig brug af services.

 

1.3.   Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

1.4.   Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og Piranya Software ApS behandler alene personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Derudover er vi opmærksomme på, at virksomheden alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

 

1.5.   I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Piranya Software ApS som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os.

 

1.6.    Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

 

Piranya Software ApS
Stenbukken 7,1. sal

9200 Aalborg SV

 

CVR: 38274503

 

Telefon: 98175500

Email: kontakt@piranya.dk

 

 

2.0. Behandling af persondata

2.1.   Som et led i det daglige arbejde hos Piranya Software ApS behandler vi en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden samt kunder og samarbejdspartnere. Piranya Software ApS er derfor også meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om brugere af vores tjenester på hjemmesiden, vores kunder og samarbejdspartnere

 

2.2.   På hjemmesiden og sociale medier indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mail, medlemsnummer og betalingsoplysninger.

 

2.3.  Formålet med indsamling og behandling af ovenstående oplysninger er at kunne identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig.

 

2.4    Du kan læse mere om, hvilke personoplysninger vi indhenter i forbindelse med chatfunktion, kontaktformular, tilmelding af nyhedsbrev mv. ved at klikke her 

 

 

3.0. Sikkerhed

3.1.  Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

3.2.  Piranya Software ApS behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at personoplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

3.3.  Ud over at Piranya Software ApS har adgang til dine personoplysninger, har vi ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer, Piranya Software ApS har opstillet. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

 

4.0. Dataminimering

4.1.   Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

5.0. Data holdes ajour

5.1.  Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekt, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

6.0. Periode for opbevaring

6.1.  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

7.0. Samtykke

7.1.  Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

 

8.0. Videregivelse af oplysninger

8.1.  Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter, i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering, og de sælges ikke.

 

8.2.  Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

 

8.3.  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

 

8.4.  Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

 

 

9.0. Brug af cookies

9.1.  Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

9.2. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

9.3. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

 

9.4.  Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

9.5. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • ActiveCampaign
  • JivoChat
  • Facebook
  • Google Analytics
  • Google Ads
  • Hotjar
  • Contractbook
  • E-conomic

9.6.  Du kan læse mere om indsamling og behandling af data for hver tredjepart ved at klikke her

 

 

10.0. Dine rettigheder

10.1.  Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

10.2.  Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 

10.3.  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

10.4.  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

10.5.  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

10.6.  Du har altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

 

10.7.  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

10.8.   Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

10.9.   Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 

10.10.  Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

 

10.11.  Dette websted ejes af Piranya Software ApS, CVR-nummer: 38274503 og Stenbukken 7, 1. sal, 9200 Aalborg SV